Elvärmesystem

Elvärmning vid formpressning:

Vårt värmesystem har utvecklatsför att användas vid formpressning av faner men kan också användas i andra sammanhang där man behöver värma till max 160°C. Vi har i många år använt det i vår egen tillverkning av verktyg. Många företag köper också komponenter för egen verktygstillverkning.

Systemet har två komponenter:

  1. Värmetråden, diameter 3mm och 3,5 Ohm/m. Värmetråden har ett metallnät sommekaniskt skydd och är PTFE-isolerad. Tråden ärgodkänd för upp till 200° C.
  2. Aluminiumprofil som tillverkas ibredd 150 mm och längd 4 m. Profilen har 20 spår somär anpassade så att värmetråden fixeras utanatt behöva limmas. Värmetråden kan alltsådemonteras för återanvändning eller reparation.

Vid tillverkning av formpressningsverktyg placeras profilerna sida vid sida. Profilerna är så mjuka att de lätt kan pressas in i den förtillverkade verktygskroppen. Profilerna fixeras med träskruvar och värmetråden placeras i spåren. När värmetrådarna är inkopplade täcks profilerna med 2-3 mm anodiserad aluminiumplåt. Det är också möjligt att använda systemet för 3-dimensionellt formade verktyg.

För temperaturreglering används en termostat. Normal temperatur vid formpressning är ca 110°C. Från säkerhetssynpunkt är det viktigt att tillse att den yttre aluminiumplåten är säkert ansluten till skyddsjord. Dessutom rekommenderar vi att jordfelsbrytare används.

Det har visat sig att metoden ger:

  • Lägre energikonsumtion än HF
  • Enklare hantering än HF
  • Jämnare uppvärmning
  • Mindre formförändring av produkten efter pressningen

Metoden är speciell lämplig för tjocklekar upp till 20 mm. Tjockare detaljer behöver längre presstid. Konstruktionen gör det dock möjligt att placera flera verktyg över varandra i en normal press. På det viset blir produktionen oftast högre än med HF även för tjockare detaljer.

Normalt effektbehov är 2500 - 3000W/m2.

Vi kan också leverera temperaturreglerutrustning för att hålla jämn temperatur på verktygen.

Om Ni kontaktar oss kan vi sända över ett beräkningsprogram där Ni kan se materialåtgång och kostnad för elvärmesystem till olika verktyg. Naturligtvis får Ni också gärna köpa kompletta verktyg från oss.

Några bilder på verktyg:


Mould with R = 20 mm


Mould with R = 10 mm


Multi-layer mould


Mould inside